English (UK)Serbian Latin

Šta je IC grejanje?

Infracrveno grejanje (zračenjem u IC, nevidljivom, spektru) je suprotnost grejanju posredstvom toplog vazduha (primer grejanje kalorifrerima). Koristi se najstariji, prirodni princip grejanja, zračenje Sunca, gde se toplota predaje direktno telima u zoni grejanja (slika 1), bez grejanja vazduha koji kao topliji struji nagore i greje tavanicu (slika 2)kaloriferi

IC

Osnovna prednost infracrvenog grejanja je sposobnost prenosa toplote na osobe i objekte, bez grejanja okolnog vazduha !

Infracrveno zračenje je kao takvo izuzetno energetski efikasno i pogodno za korišćenje u teškim radnim uslovima (povećana vlažnost, prašina, promaja...). Ovaj princip takođe čini mogućim postavljanje grejača tako da ne zauzimaju prostor, ne ometaju manipulaciju i kretanje u grejnoj zoni i nisu u vidnom polju (ne narušavaju estetiku)

Prednosti infracrvenog sistema gasnog grejanja u odnosu na klasične sisteme grejanja

* Velika ušteda energije, koja se kreće od 40 do 70%
* Investiranje je manje od investiranja u klasične sisteme grejanja
* Mogućnost zonskog grejanja (delova hala, pa čak i otvorenog prostora)
* Jednostavna montaža i održavanje
* Brzo zagrevanje prostora

* Ravnomeran raspored temperature
* Ekološki potpuno čista tehnologija

IC sistemi grejanja se preporučuju za ugradnju u:

* Industrijske hale sa visinama većim od 3m
* Proizvodne hale različitih namena
* Servise, radionice, skladišta
* Sportske hale
* Izložbene salone
* Čekaonice i perone
* Staklenike
* Stočne farme i farme za uzgoj pilića
* Poluotvorene i otvorene bašte restorana
* Kafiće
* Prodavnice

 

 

Cevni (tamni) gasni IC grejači

grejac Cevni IC grejači rade na principu sagorevanja gasa u cevu (nema otvorenog plamena) čime se cev zagreva na visoku temperaturu, na kojoj zrači IC (tamnim) spektrom. Ova energija se emituje u svim pravcima (slika desno), tako da je rasipanje energije veliko. Postavljanjem reflektora energija zračenja se usmerava prema željenoj zoni za grejanje (slika levo).

Pesifit Inženjering je razvio dva osnovna tipa konstrukcije ovih grejača, jednocevni (sa oznakom ICJG) i dvocevni (sa oznakom ICDG) u tri nivoa snage (13KW, 22KW i 38KW).

Pesifit Inženjering, po sistemu ključ u ruke, uz sam grejač isporučuje i ugrađuje gasnu i elektro-instalaciju, komandne ormane koji omogućavaju daljinsku kontrolu rada grejača, sistem odvođenja sagorelih gasova (sa centralnim ili pojedinačnim ventilatorima).

Pesifit inženjering daje garanciju od 2 godine na ugrađene grejače i opremu, dok je servis obezbeđen i po isteku tog roka.

Svi tipovi grejača su opremljni višestrukom zaštitom koja zaustavlja rad grejača automatski ukoliko dodje do sledećih nepravilnosti u radu:

  • * nestanak struje

  • * nestanak gasa, skok ili pad pritiska gasa

  • * gašenje plamena

  • * poremećaja osnovnih parametara ili kvara uređaja

Na zahtev kupca, grejači u dodatnoj opremi mogu imati:

  • * tajmer (za vremensku kontrolu rada)

  • * termostatsku kontrolu (na bazi temperature vazduha ili crnog tela - "black bulb")

  • * senzor i alarm za slučaj curenja gasa iz instalacije

  • * zaštitna mreža (od fizičkih oštećenja ili udara lopte u sportskim objektima)

Optimalne visine montaže su u rasponu od 3m do 11m, a montaža na visine koje nisu u ovom rasponu se vrši prema posebnom zahtevu ili potrebama. Broj i raspored grejača se definiše na osnovu veličine objekta, radi dobijanja ravnomernog rasporeda intenziteta zračenja (slika levo), ili na osnovu posebnih zahteva kupca - po pitanju grejanja samo određenih zona (slika desno).

София Дървен материал цени

София Дъски цена