English (UK)Serbian Latin

О GECA-Techno Control

Sa trendom širenja gasne mreže u Srbiji i sve većim brojem korisnika gasa, javila se potreba za gasnom detekcijom kao vidom bezbednosti korišćenja ovog energenta. Obzirom na ZAKON o zaštiti od požara "Službeniglasnik RS", br. 111/2009, ostvarili smo saradnju sa italijanskom firmom GECA – TECHNO CONTROL koja je već lider na ovom polju u Evropi.

Тechno Control je deo grupe Italijanskih kompanija čiji sertifikovani i tehnološki napredni asortiman proizvoda zadovoljava sve potrebe klijenata. Kompanije u vlasništvu Techno Control-a su sinonim za kvalitet i pouzdanost, zahvaljujući savremenim i efikasnim mašinama za proizvodnju. Planovi kompanije za budući rast je da budu predvodnici u povećanju kvaliteta, konkurentnosti i usluga.

Pored programa za detekciju gasa GECA Technocontrol nudi i široki asortiman proizvoda iz oblasti termoregulacije, osvetljenja, tajmera, elektro-ventila, prenosivih mernih instrumenata, detektora dima i sl.

 domacinstvo  industrija
komercijala

 

София Дървен материал цени

София Дъски цена