English (UK)Serbian Latin

Gasna detekcija za industriju

industrial

controlpanel2 Centralna jedinica za 4/8/16 do 200 senzora
Centralna jedinica za velike gasne sisteme. Veliki osvetljeni ekran pruža svakog trenutka vizuelni pregled očitavanja svakog povezanog senzora.
atexgasdetector Gasni detektor u Ex izvedbi
Transmiter 4-20mA se povezuje na centralnu jedinicu. Kućište je napravljeno prema ATEX direktivama i širokim spekrom senzora, koji čine ovaj model odgovarajućim za prostore klasifikovane kao Zone 1 i Zone 2 sa visokim rizikom od eksplozije.Senzori se mogu podesiti za 50 različitih tipova gasa.
stand Pojedinačni detektor gasa sa izlaznim relejom
Pojedinačni gasni detektor za eksplozivne i toksične gasove. Opremljen je sa 3 alarmna izlazna releja i relejom za prijavu greške. Senzor se može podesiti za 50 različitih tipova gasa.

 

София Дървен материал цени

София Дъски цена